Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.125.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272 z dnia 21 października 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 maja 2019 r.)

1. Strona 12, załącznik pkt 1.2 lit. c) ppkt (i) tiret drugie:

zamiast: "- Standardowa struktura taryf (połączenia tras, w tym taryfy dzienne, tygodniowe, strefowe i ryczałtowe)",

powinno być: "- Struktura taryf standardowych (taryfy z punktu do punktu, w tym dzienne i tygodniowe, taryfy strefowe, taryfy ryczałtowe)".

2. Strona 12, załącznik pkt 1.3. lit. a) ppkt (ii):

zamiast: "(ii) Cechy wspólne biletów (prawa dostępu, takie jak strefowe/liniowe, w tym dzienne i tygodniowe bilety w jedną stronę lub powrotne, uprawnienia do dostępu, podstawowe warunki użytkowania, takie jak okres ważności/przewoźnik/czas podróży/przesiadki, standardowe taryfy dla różnych połączeń liniowych, w tym taryfy dzienne i tygodniowe/taryfy strefowe/taryfy ryczałtowe",

powinno być: "(ii) Produkty z taryfami wspólnymi (prawa dostępu, takie jak strefowe/z punktu do punktu, w tym dzienne i tygodniowe bilety w jedną stronę lub powrotne, uprawnienia do dostępu, podstawowe warunki użytkowania, takie jak okres ważności/przewoźnik/czas podróży/przesiadki, standardowe taryfy z punktu do punktu dla różnych połączeń z punktu do punktu, w tym taryfy dzienne i tygodniowe/taryfy strefowe/taryfy ryczałtowe)".

3. Strona 12, załącznik pkt 1.3. lit. a) ppkt (iii):

zamiast: "Bilety specjalne",

powinno być: "Produkty z taryfami specjalnymi".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.