Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.6.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.

Sprostowanie do rezolucji Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/1368 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 248 z dnia 3 października 2018)

(Dz.U.UE L z dnia 9 stycznia 2019 r.)

Strona 216, ustęp 1:

zamiast:

"1. przypomina, że Agencja jest jednostką skonsolidowaną zgodnie z art. 185 rozporządzenia rozporządzenia finansowego;",

powinno być:

"1. przypomina, że Agencja jest jednostką skonsolidowaną zgodnie z art. 185 rozporządzenia rozporządzenia finansowego i przewodzi działaniom organów regulacyjnych we wdrażaniu unijnego ustawodawstwa w dziedzinie chemikaliów z korzyścią dla ludzkiego zdrowia i środowiska oraz innowacyjności i konkurencyjności; zauważa, że Agencja pomaga przedsiębiorstwom w zachowaniu zgodności z przepisami, wspiera bezpieczne korzystanie z chemikaliów oraz dostarcza informacji na ich temat i rozwiązuje problematyczne kwestie związane z chemikaliami;".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.