Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.166I.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2019 r.

Sprostowanie do ogłoszenie o naborze - Nr referencyjny: eu-LISA/19/TA/AD13/4.1

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 136 A z dnia 12 kwietnia 2019 r.)

(2019/C 166 I/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2019 r.)

Strona 1, tabela, wiersz "Poziom poświadczenia bezpieczeństwa":

zamiast: "TRES SECRET UE/EU TOP SECRET",

powinno być: "SECRET UE/EU SECRET".

Strona 1, tabela, wiersz "Termin składania zgłoszeń":

zamiast: "21 maja 2019 r. (2) 23.59 EET i 22.59 CET",

powinno być: "17 czerwca 2019 r. (2) 23.59 EET i 22.59 CET".

Strona 9, pkt 10 "PROCEDURA SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ", akapit trzeci:

zamiast: "Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 23.59 EET (czasu wschodnioeuropejskiego) i 22.59 CET (czasu środkowoeuropejskiego).",

powinno być: "Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 23.59 EET (czasu wschodnioeuropejskiego) i 22.59 CET (czasu środkowoeuropejskiego).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.