Sprostowanie do dyrektywy Komisji 94/59/WE z dnia 2 grudnia 1994 r. zmieniającej po raz trzeci załączniki do dyrektywy Rady 77/96/EWG w sprawie badań świeżego mięsa wieprzowego na obecność włosieni (Trichinella spiralis) przed przywozem z państw trzecich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.315.18/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 1994 r.

SPROSTOWANIE
do dyrektywy Komisji 94/59/WE z dnia 2 grudnia 1994 r. zmieniającej po raz trzeci załączniki do dyrektywy Rady 77/96/EWG w sprawie badań świeżego mięsa wieprzowego na obecność włosieni (Trichinella spiralis) przed przywozem z państw trzecich

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Wydanie Specjalne 2004, rozdział 3, tom 17, str. 12)

(Dz.U.UE L z dnia 8 grudnia 1994 r.)

W tytule i w tekście,

zamiast: "przed przywozem",

powinno być: "przy przywozie".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.