Sprostowanie do Dni wolnych od pracy w 2015 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.145.29

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 maja 2015 r.

Sprostowanie do Dni wolnych od pracy w 2015 r.

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 463 z dnia 23 grudnia 2014 r.)

(2015/C 145/12)

(Dz.U.UE C z dnia 1 maja 2015 r.)

Strona 17, pozycja dotycząca "France":

zamiast: "1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 14.7, 21.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12",

powinno być: "1.1, 6.4, 1.5, 8.5, 14.5, 25.5, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.