Sprostowanie do dni ustawowo wolnych od pracy w 2013 r.: państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG. - OpenLEX

Sprostowanie do dni ustawowo wolnych od pracy w 2013 r.: państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.347.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 listopada 2013 r.

Sprostowanie do dni ustawowo wolnych od pracy w 2013 r.: państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 42 z dnia 14 lutego 2013 r.)

(2013/C 347/15)

(Dz.U.UE C z dnia 28 listopada 2013 r.)

Niniejszy wykaz unieważnia i zastępuje wykaz opublikowany w Dz.U. C 42 z 14.2.2013, s. 6 oraz Suplemencie EOG nr 10 z 14.2.2013, s. 5.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2013 r.: państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG

IslandiaKolumbiaNorwegiaUrząd Nadzoru EFTATrybunał EFTA
1 styczniaXXXXX
2 styczniaXX
3 styczniaX
6 styczniaX
2 lutegoX
12 lutegoX
19 marcaX
28 marcaXX
29 marcaXXXX
1 kwietniaXXXXX
25 kwietniaX
1 majaXXXXX
9 majaXXXXX
10 majaX
17 majaX
20 majaXXXXX
30 majaX
17 czerwcaX
24 czerwcaX
5 sierpniaX
15 sierpniaX
8 wrześniaX
1 listopadaXXX
8 grudniaX
23 grudniaX
24 grudniaXX
25 grudniaXXXXX
26 grudniaXXXXX
27 grudniaX
30 grudniaX
31 grudniaXXX

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.