Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.329.53/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady (UE) 2018/1921 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej decyzję wykonawczą 2013/191/UE upoważniającą Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311 z dnia 7 grudnia 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 27 grudnia 2018 r.)

1. Strona tytułowa, spis treści i strona 36, tytuł:

zamiast: "Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/1921 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/191/UE upoważniającą Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej",

powinno być: "Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/1921 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/2429 upoważniającą Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej".

2. Strona 36, motyw 9:

zamiast: "Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/191/UE,",

powinno być: "Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/2429,".

3. Strona 37, art. 1:

zamiast: "Art. 6 decyzji wykonawczej 2013/191/UE otrzymuje brzmienie:

(...)",

powinno być: "Art. 6 decyzji wykonawczej (UE) 2015/2429 otrzymuje brzmienie:

(...)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.