Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.303.108/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2011 r.

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2011/848/WPZiB z dnia 16 grudnia 2011 r. dotyczącej wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335 z dnia 17 grudnia 2011 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 20 listopada 2015 r.)

Strona 83, podpis:

zamiast: "W imieniu Rady

T. NALEWAJK

Przewodniczący",

powinno być: "W imieniu Rady

M. SAWICKI

Przewodniczący".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.