Dz.U.UE.L.2019.34.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2018 r.

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1622 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych w produktach biobójczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271 z dnia 30 października 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 6 lutego 2018 r.)

Strona 29, załącznik, tabela: zamiast:

"939Aktywny chlor: wytwarzany w reakcji kwasu podchlorawego i podchlorynu sodowego wytworzonego in situSKMieszaninaBrak danych2, 3, 4, 5, 11, 12"

powinno być:

"939Aktywny chlor: wytwarzany w reakcji kwasu podchlorawego i podchlorynu sodowego wytworzonego in situSKMieszaninaBrak danych2, 3, 4, 5"