Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.89.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2020 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2020/215 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającej decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 45 z dnia 18 lutego 2020 r.)
(Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2020 r.)

Strona 4, art. 1 pkt 1:

zamiast: "1) tytuł otrzymuje brzmienie:

»Decyzja Rady 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe«;",

powinno być: "1) tytuł otrzymuje brzmienie:

»Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe«;".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.