Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.234.31/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2019 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2019/806 z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 20 maja 2019 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 11 września 2019 r.)

Strona 38, załącznik, pozycja nr 36, kolumna "Imię i nazwisko":

zamiast: "Nizar () al-Asaad () (alias Nizar Asaad)",

powinno być: "Nizar () Al-Asaad () alias Al-Asad; Assad; Asad)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.