Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2024/1334 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską zmieniającego Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.90310

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2023 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2024/1334 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską zmieniającego Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2024/1334, 17 maja 2024 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 23 maja 2024 r.)

Tytuł:

zamiast: "Decyzja Rady (UE) 2024/1334 z dnia 25 września 2023 r.",

powinno być: "Decyzja Rady (UE) 2024/1334 z dnia 22 kwietnia 2024 r.".

Strona 2:

zamiast: "Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 września 2023 r.",

powinno być: "Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 2024 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.