Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.115.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20 z dnia 27 stycznia 2015 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 6 maja 2015 r.)

1.
Strona 49, załącznik I:

zamiast: "D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia",

powinno być: "D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya".

2.
Strona 50, załącznik I:

zamiast: "Sr. D. Juan VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta de Castilla y León",

powinno być: "Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Junta de Castilla y León".

3.
Strona 64, załącznik II:

zamiast: "Mr Joël RIGUELLE

Député bruxellois",

powinno być: "Mr Joël RIGUELLE

Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe".

4.
Strona 69, załącznik II:

zamiast: "D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya",

powinno być: "D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya".

5.
Strona 69, załącznik II:

zamiast: "D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura",

powinno być: "D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.