Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.33.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2004 r.

Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 19 listopada 2004 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 5 lutego 2005 r.)

Na stronie 30, w załączniku I, w odniesieniu do Austrii:

zamiast: "31.12.2005 r."

powinno być: "28.2.2005 r.";

na stronie 30, w załączniku III, w odniesieniu do Lichtensteinu:

zamiast: "31.12.2005 r."

powinno być: "28.2.2005 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.