Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dnia 14 stycznia... - OpenLEX

Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dnia 14 stycznia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.19.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2015 r.

Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dnia 14 stycznia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11 z dnia 17 stycznia 2015 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 24 stycznia 2015 r.)

Okładka i s. 72, tytuł:

zamiast: "Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) z dnia 14 stycznia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)",

powinno być: "Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/67 z dnia 14 stycznia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.