Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 1987 r. przyznającej derogację Niderlandom i ustalającej równoważne warunki zdrowotne, których należy przestrzegać w odniesieniu do rozbierania świeżego mięsa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.123.8/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1987 r.

SPROSTOWANIE
do decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 1987 r. przyznającej derogację Niderlandom i ustalającej równoważne warunki zdrowotne, których należy przestrzegać w odniesieniu do rozbierania świeżego mięsa (87/260/EWG)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Wydanie Specjalne 2004, rozdział 3, tom 7, str. 214)

(Dz.U.UE L z dnia 12 maja 1987 r.)

1) W tytule i w tekście,

zamiast: "derogacja",

powinno być: "odstępstwo".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.