Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2023/1313 z dnia 22 czerwca 2023 r. zatwierdzającej, w imieniu Unii Europejskiej, zmiany w załączniku 14-B do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.220.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2023 r.

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2023/1313 z dnia 22 czerwca 2023 r. zatwierdzającej, w imieniu Unii Europejskiej, zmiany w załączniku 14-B do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 162 z dnia 28 czerwca 2023 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 7 września 2023 r.)

Strona 63, załącznik 2, kolumna pierwsza:

zamiast: "Sanuki shiro miso",

powinno być: "sanuki shiro miso".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.