Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.244.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2008 r.

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 241 z dnia 10 września 2008 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 12 września 2008 r.)

W spisie treści, strona 21 - w tytule, strona 27 - w formule końcowej, w dacie:

zamiast: "5 sierpnia 2008 r.",

powinno być: "5 września 2008 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.