Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) - Jednostki do spraw informacji o pasażerach - Wykaz jednostek do spraw informacji o pasażerach, o których mowa w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (W wykazie tym wymienione są utworzone w państwach członkowskich jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiedzialne za pozyskiwanie danych PNR od przewoźników lotniczych, przechowywanie i przetwarzanie tych danych oraz przekazywanie tych danych lub wyników ich przetwarzania właściwym organom, o których mowa w art. 7 dyrektywy o danych PNR) ( Dz.U. C 230 z 2.7.2018 ).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.360.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) Jednostki do spraw informacji o pasażerach - Wykaz jednostek do spraw informacji o pasażerach, o których mowa w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania

(W wykazie tym wymienione są utworzone w państwach członkowskich jednostki do spraw informacji o pasażerach odpowiedzialne za pozyskiwanie danych PNR od przewoźników lotniczych, przechowywanie i przetwarzanie tych danych oraz przekazywanie tych danych lub wyników ich przetwarzania właściwym organom, o których mowa w art. 7 dyrektywy o danych PNR)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 230 z dnia 2 lipca 2018 r.)

(2021/C 360/06)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2021 r.)

Strona 6:

Dodaje się następujące państwa członkowskie, które powiadomiły o utworzeniu swojej jednostki do spraw informacji o pasażerach:

- Grecja: Τμήμα 5ο - Μονάδα Στοιχείων Επιβατών,

- Portugalia: Gabinete de Informações de Passageiros do Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional (GIP/PUC-CPI),

- Hiszpania: Unidad de Información sobre Pasajeros española (UIP).

Skreśla się odniesienie do jednostki do spraw informacji o pasażerach w Zjednoczonym Królestwie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.