Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.202.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2006 r.

Sprostowanie do budżetu 2007 dla Europolu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 180 z dnia 2 sierpnia 2006 r.)

(2006/C 202/11)

(Dz.U.UE C z dnia 25 sierpnia 2006 r.)

Na str. 6, w linii "WYDATKI OGÓŁEM, CZĘŚĆ C", w kolumnie "Realizacja 2005 (EUR)":

zamiast: "2 314 2005",

powinno być: "2 314 200".

Na str. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, tytuł trzeciej kolumny tabeli:

zamiast: "Realizacja 2005

(EUR)",

powinno być: "Projekt realizacji 2005

(EUR)".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.