Sprawy połączone T-40/12 i T-183/12: European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki v. Europol. - OpenLEX

Sprawy połączone T-40/12 i T-183/12: European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki v. Europol.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.7.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 19 listopada 2014 r. - European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki przeciwko Europol
(Sprawy połączone T-40/12 i T-183/12) 1

(Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Świadczenie usług dotyczących systemu zarządzania dokumentami i korporacyjnego portalu w sieci wewnętrznej - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania - Przejrzystość - Proporcjonalność - Odpowiedzialność pozaumowna)

Język postępowania: grecki

(2015/C 007/30)

(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luksemburg) i Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci V. Christianos i S. Paliou)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawiciele: J. Teal i T. de Maignas, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata P. Anestisa, C. Kennedy-Loest, solicitor, adwokatów N. Pourbaix i D. Vallindasa)

Przedmiot

W sprawie T-40/12, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Europolu z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie odrzucenia oferty złożonej przez skarżące w ramach przetargu D/C3/1104 dotyczącego zapewnienia systemu zarządzania treścią korporacyjną (zarządzanie dokumentami, rejestrami i procesami biznesowymi) oraz korporacyjnego portalu w sieci wewnętrznej (Dz.U. 2011/S 134-222044), a w sprawie T-183/12, po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Europolu o udzieleniu ww. zamówienia innemu oferentowi, a po drugie, żądanie odszkodowania za szkodę wynikająca z utraty przez skarżące szansy otrzymania zamówienia.

Sentencja

1)
Sprawy T-40/12 i T-183/12 zostają połączone do celów wydania wyroku.
2)
Skargi zostają oddalone.
3)
European Dynamics Luxembourg SA i Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE pokrywają własne koszty i zostają obciążone kosztami poniesionymi przez Europejski Urząd Policji (Europol).
1 Dz.U. C 109 z 14.4.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.