Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.134.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie specjalne nr 4/2017
"Ochrona budżetu UE przed nieprawidłowymi wydatkami - w latach 2007-2013 Komisja w coraz większym stopniu stosowała środki zapobiegawcze i korekty finansowe w obszarze spójności"

(2017/C 134/03)

(Dz.U.UE C z dnia 28 kwietnia 2017 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 4/2017 pt. "Ochrona budżetu UE przed nieprawidłowymi wydatkami - w latach 2007-2013 Komisja w coraz większym stopniu stosowała środki zapobiegawcze i korekty finansowe w obszarze spójności".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.