Dz.U.UE.C.2018.459.37/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie specjalne nr 35/2018
"Przejrzystość procesu wydatkowania środków unijnych przez organizacje pozarządowe - należy dołożyć dalszych starań"

(2018/C 459/13)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2018 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 35/2018 pt. "Przejrzystość procesu wydatkowania środków unijnych przez organizacje pozarządowe - należy dołożyć dalszych starań".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego https://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.