Sprawozdanie specjalne nr 24/2018 - "Wykorzystanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych odnawialnych źródeł energii w projektach demonstracyjnych na skalę komercyjną w UE - w ostatnim dziesięcioleciu nie zostały osiągnięte zamierzone postępy".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.391.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 października 2018 r.

Sprawozdanie specjalne nr 24/2018
"Wykorzystanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych odnawialnych źródeł energii w projektach demonstracyjnych na skalę komercyjną w UE - w ostatnim dziesięcioleciu nie zostały osiągnięte zamierzone postępy"

(2018/C 391/02)

(Dz.U.UE C z dnia 29 października 2018 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 24/2018 pt. "Wykorzystanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych odnawialnych źródeł energii w projektach demonstracyjnych na skalę komercyjną w UE - w ostatnim dziesięcioleciu nie zostały osiągnięte zamierzone postępy".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.