Dz.U.UE.C.2019.21.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie specjalne nr 2/2019
"Zagrożenia chemiczne w żywności - unijna polityka bezpieczeństwa żywności zapewnia ochronę konsumentom, lecz stoją przed nią wyzwania"

(2019/C 21/08)

(Dz.U.UE C z dnia 17 stycznia 2019 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji sprawozdania specjalnego nr 02/2019 pt. "Zagrożenia chemiczne w żywności - unijna polityka bezpieczeństwa żywności zapewnia ochronę konsumentom, lecz stoją przed nią wyzwania".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.