Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.109.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie specjalne nr 2/2017
"Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na lata 2014 2020 - wydatki są bardziej ukierunkowane na priorytety strategii "Europa 2020", lecz mechanizmy pomiaru wykonania zadań są coraz bardziej skomplikowane"

(2017/C 109/05)

(Dz.U.UE C z dnia 7 kwietnia 2017 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 2/2017 pt. "Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na lata 2014 2020 - wydatki są bardziej ukierunkowane na priorytety strategii "Europa 2020", lecz mechanizmy pomiaru wykonania zadań są coraz bardziej skomplikowane".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku, oraz na stronie EU-Bookshop: https://bookshop.europa.eu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.