Sprawozdanie specjalne nr 18/2014 "Systemy oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.444.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie specjalne nr 18/2014 "Systemy oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid"

(2014/C 444/06)

(Dz.U.UE C z dnia 12 grudnia 2014 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 18/2014 pt. "Systemy oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adres:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.