Sprawozdanie specjalne nr 16/2019 Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska - możliwe jest zwiększenie ich przydatności dla... - OpenLEX

Sprawozdanie specjalne nr 16/2019 Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska - możliwe jest zwiększenie ich przydatności dla podmiotów wyznaczających kierunki polityki.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.342.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 października 2019 r.

Sprawozdanie specjalne nr 16/2019
"Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska - możliwe jest zwiększenie ich przydatności dla podmiotów wyznaczających kierunki polityki"

(2019/C 342/07)

(Dz.U.UE C z dnia 10 października 2019 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 16/2019 pt. "Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska - możliwe jest zwiększenie ich przydatności dla podmiotów wyznaczających kierunki polityki".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.