Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.126.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

Sprawozdanie specjalne nr 05/2019
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - zapewniono cenne wsparcie, lecz dotychczas nie ustalono, na ile przyczyniło się ono do ograniczenia ubóstwa

(2019/C 126/05)

(Dz.U.UE C z dnia 5 kwietnia 2019 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji sprawozdania specjalnego nr 05/2019 pt. "Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - zapewniono cenne wsparcie, lecz dotychczas nie ustalono, na ile przyczyniło się ono do ograniczenia ubóstwa".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.