Dz.U.UE.C.2019.38.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie specjalne nr 03/2019
"Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych - konieczne jest podjęcie działań, by Fundusz osiągnął pełen sukces"

(2019/C 38/07)

(Dz.U.UE C z dnia 31 stycznia 2019 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji sprawozdania specjalnego nr 03/2019 pt. "Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych - konieczne jest podjęcie działań, by Fundusz osiągnął pełen sukces".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.