Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.54/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2017 r. -King.com/EUIPO - TeamLava (Ekrany i ikony na wyświetlaczu)
(Sprawa T-95/17) 1

Język postępowania: angielski

(2017/C 231/71)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 112 z 10.4.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.