Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.63/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 9 marca 2017 r. - Puma/EUIPO - Senator (TRINOMIC)
(Sprawa T-896/16) 1

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 144/99)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Prezes Sądu zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 53 z 20.2.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.