Sprawa T-85/12: Postanowienie Sądu z dnia 12 grudnia 2012 r. - Lilleborg przeciwko OHIM - Hardford Sweden (Pierre Robert).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.32.26/6

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lutego 2013 r.

Postanowienie Sądu z dnia 12 grudnia 2012 r. - Lilleborg przeciwko OHIM - Hardford Sweden (Pierre Robert)

(Sprawa T-85/12)(1)

(2013/C 32/46)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2013 r.)

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 118 z 21.4.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.