Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.33/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 28 lutego 2017 r. - MPF Holdings/Komisja
(Sprawa T-788/14) 1

Język postępowania: angielski

(2017/C 178/49)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 65 z 23.2.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.