Sprawa T-75/23: Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2023 r. - RT France v. Rada Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.41/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2023 r. - RT France/Rada
(Sprawa T-75/23) 1

Język postępowania: francuski

(2023/C 286/55)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 127 z 11.4.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.