Sprawa T-697/19: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2020 r. - Teva Pharmaceutical Industries v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.339.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2020 r. - Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben.)
(Sprawa T-697/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Weniger Migräne. Mehr vom Leben. - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2020/C 339/25)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Petach Tikva, Izrael) (przedstawiciele: adwokaci J. Bogatz, Y. Stone)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: L. Rampini, V. Ruzek, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 sierpnia 2019 r. (sprawa R 779/2019-5) dotyczącą zgłoszenia do rejestracji oznaczenia słownego Weniger Migräne. Mehr vom Leben. jako znaku towarowego Unii Europejskiej.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 413 z 9.12.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.