Sprawa T-616/20: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2020 r. - Société des produits Nestlé / EUIPO - Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.399.42/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2020 r. - Société des produits Nestlé / EUIPO - Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)
(Sprawa T-616/20)

Język skargi: angielski

(2020/C 399/59)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci A. Jaeger-Lenz i C. Elkemann)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Amigüitos pets & life, SA (Murcia, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect w kolorach białym, czerwonym i czarnym - zgłoszenie nr 15 385 719

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie R 424/2020-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
obciążenie EUIPO kosztami postępowania przed Sądem, a drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą - kosztami postępowania przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 72 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
Naruszenie art. 91 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
Naruszenie art. 46 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
Naruszenie art. 46 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.