Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2019 r. - Novomatic/EUIPO - adp Gauselmann (Power stars)
(Sprawa T-588/19)

Język skargi: niemiecki

(2019/C 337/23)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (przedstawiciel: adwokat M. Ringer)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: adp Gauselmann GmbH (Lübbecke, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy Power Stars - zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 8 435 695

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

Zask arżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie R 2038/2018-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim oddalono w niej odwołanie dotyczące wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego nr 8 435 695 dla towarów takich jak "sprzęt i oprogramowanie zwłaszcza do gier do kasyna i salonów gier, do automatów do gier, do maszyn typu slot, loteryjnych gier wideo lub gier loteryjnych poprzez internet, wyposażenie do kasyn, mianowicie stoły do ruletki, kola do ruletki; gry do kasyn, automaty do gier hazardowych i maszyny do gier hazardowych, zwłaszcza do użytku komercyjnego w kasynach i salonach gier hazardowych z lub bez wypłaty wygranej lub loterie przez internet; maszyny typu slot i/lub elektroniczne urządzenia do gier hazardowych z i bez możliwości wypłaty wygranej; maszyny typu slot i elektroniczne lub elektrotechniczne urządzenia do gier hazardowych, automaty do gier hazardowych, maszyny do gier hazardowych, maszyny typu slot uruchamiane przez wrzucenie monet, żetonów, banknotów, biletów lub przy pomocy elektronicznych, magnetycznych lub biometrycznych mediów pamięciowych, zwłaszcza do komercyjnego wykorzystywania w kasynach i salonach gier hazardowych z wyplata wygranej lub bez; obudowy do maszyn typu slot, urządzeń do loterii, automatów do gier hazardowych i urządzeń do gier hazardowych; elektryczne, elektroniczne lub elektromechaniczne urządzenia do prowadzenia gier bingo, loterii lub gier loteryjnych wideo i do biur bukmacherskich, połączone do pracy w sieci lub nie; elektropneumatyczne i elektryczne maszyny losujące (automaty do gier)" zostało oddalone, a także zmianę zaskarżonej decyzji poprzez oddalenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa w tym względzie, przedstawionego przez drugą stronę postępowania i, ponadto, obciążenie drugiej strony kosztami postępowania odwoławczego i w sprawie wygaśnięcia prawa do znaku;
- posiłkowo: stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim odwołanie dotyczące wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego nr 8 435 695 dla wyżej wspomnianych towarów zostało oddalone, a także przekazanie sprawy do EUIPO, co się tyczy tej części decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 58 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 94 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 94 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.