Sprawa T-583/19: Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2019 r. - Electrolux Home Products/EUIPO - D. Consult (FRIGIDAIRE). - OpenLEX

Sprawa T-583/19: Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2019 r. - Electrolux Home Products/EUIPO - D. Consult (FRIGIDAIRE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.348.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 października 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2019 r. - Electrolux Home Products/EUIPO - D. Consult (FRIGIDAIRE)
(Sprawa T-583/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 348/19)

(Dz.U.UE C z dnia 14 października 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Electrolux Home Products, Inc. (Charlotte, Karolina Północna, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: P. Brownlow, Solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: D. Consult (Wattignies, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy FRIGIDAIRE - unijny znak towarowy nr 71 241

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie R 166/2018-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Unieważnień z dnia 23 listopada 2017 r., wydanej w postępowaniu w sprawie unieważnienia nr 11921 C, o unieważnieniu unijnego znaku towarowego w odniesieniu do suszarek do ubrań, pralek, zmywarek do naczyń i kuchenek;
-
utrzymanie w mocy unijnego znaku towarowego zarejestrowanego dla suszarek do ubrań, pralek, zmywarek do naczyń i kuchenek;
-
obciążenie strony pozwanej jej własnymi kosztami postępowania oraz kosztami postępowania strony skarżącej.

Podniesione zarzuty

-
Izba Odwoławcza błędnie zastosowała prawo uznając, że używanie unijnego znaku towarowego, czego dowodem jest sprzedaż suszarek do ubrań, pralek, zmywarek do naczyń i kuchenek przez skarżącą do baz wojskowych USA w Niemczech i w Belgii, nie jest równoznaczne z używaniem unijnego znaku towarowego w rozumieniu art. 58 rozporządzenia (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady;
-
Izba Odwoławcza błędnie zastosowała art. 58 rozporządzenia (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady, ponieważ nie uwzględniła przy ocenie ogólnego używania przez skarżącą unijnego znaku towarowego w odniesieniu do suszarek do ubrań, pralek, zmywarek do naczyń i kuchenek dowodów używania w formie sprzedaży przez skarżącą na rzecz Johann Fouquet GmbH;
-
Izba Odwoławcza błędnie zastosowała art. 58 rozporządzenia (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady, ponieważ nie uwzględniła przy ocenie ogólnego używania przez skarżącą unijnego znaku towarowego w odniesieniu do suszarek do ubrań, pralek, zmywarek do naczyń i kuchenek dowodów używania w postaci używania mediów społecznościowych przedstawionych przez skarżącą.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.