Dz.U.UE.C.2019.44.82/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 26 listopada 2018 r. - Tengelmann Warenhandelsgesellschaft / EUIPO - C & C IP (T)
(Sprawa T-401/17) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/111)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 269 z 14.8.2017.