Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.72.33/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 marca 2011 r.

Postanowienie Sądu z dnia 10 stycznia 2011 r. - Labate przeciwko Komisji

(Sprawa T-389/09)(1)

(2011/C 72/51)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 5 marca 2011 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 312 z 19.12.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.