Sprawa T-361/09: Postanowienie Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. - Centraal bureau voor de statistiek przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.54/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. - Centraal bureau voor de statistiek przeciwko Komisji

(Sprawa T-361/09)(1)

(2010/C 234/97)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 282 z 21.11.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.