Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.36

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2017 r. - Monster Energy/EUIPO - Bösel (MONSTER DIP)
(Sprawa T-274/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 221/51)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Marco Bösel (Bad Fallingbostel, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Marco Bösel

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "MONSTER DIP" - zgłoszenie nr 13 118 211

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie R 1062/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 19 kwietnia 2016 r. w ramach sprzeciwu nr B 2433681;
- odrzucenie zgłoszenia, co do którego wniesiono sprzeciw, w odniesieniu do wszystkich wskazanych towarów i usług;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 4 i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.