Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.43/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2017 r. - avanti/EUIPO (avanti)
(Sprawa T-250/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/58)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: avanti GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: Rechtsanwalt M. Bahmann)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "avanti" - zgłoszenie nr 14 646 038

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie R 801/2016-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- dopuszczenie do rejestracji znaku towarowego zgłoszonego w EUIPO w dniu 6 października 2015 r. pod nr 14 646 038 oraz do publikacji tego znaku w celu dalszego prowadzenia procedury rejestracyjnej.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 7 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.