Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.72

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 24 kwietnia 2017 r. - Ipuri/EUIPO - van Graaf (IPURI)
(Sprawa T-226/16) 1

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 239/84)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 232 z 27.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.