Sprawa T-183/09: Postanowienie Sądu z dnia 27 kwietnia 2012 r. - Spa Monopole przeciwko OHIM - Club de Golf Peralada (WINE SPA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.184.19/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 czerwca 2012 r.

Postanowienie Sądu z dnia 27 kwietnia 2012 r. - Spa Monopole przeciwko OHIM - Club de Golf Peralada (WINE SPA)

(Sprawa T-183/09)(1)

(2012/C 184/36)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 23 czerwca 2012 r.)

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 153 z 4.7.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.