Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.129.34/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2017 r. - Asolo/EUIPO - Red Bull (FLÜGEL)
(Sprawa T-150/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 129/53)

(Dz.U.UE C z dnia 24 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Asolo LTD (Limassol, Cypr) (przedstawiciel: W. Pors, lawyer)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "FLÜGEL" - unijny znak towarowy nr 637 686

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie R 282/2015-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości;
- oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku;
- obciążenie EUIPO i spółki Red Bull kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z jego art. 8 ust. 1 lit. b).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.