Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.33/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 3 kwietnia 2017 r. - Corsini Santolaria/EUIPO - Molins Tura (biombo 13)
(Sprawa T-145/16) 1

Język postępowania: angielski

(2017/C 178/50)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 222 z 20.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.