Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.222.35/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

Postanowienie Sądu z dnia 20 kwietnia 2016 r. - DHL Express (Francja)/EUIPO - Chronopost (WEBSHIPPING)
(Sprawa T-142/15) 1

Język postępowania: francuski

(2016/C 222/44)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2016 r.)

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 171 z 26.5.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.