Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.62/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2017 r. - Isdin/EUIPO - Spirig Pharma (ERYFOTONA ACTINICA)
(Sprawa T-117/16) 1

Język postępowania: angielski

(2017/C 144/92)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 191 z 30.5.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.